RSS订阅链接

sqcupidads十月 17, 2018Views 306

本站RSS订阅链接:

 

日本类AV:https://av-play.com/home/av/feed/

欧美类AV:https://av-play.com/home/tvshows/feed/

动漫类(信息介绍):https://av-play.com/home/seasons/feed/

动漫类(每一集更新/最新一集):https://av-play.com/home/episodes/feed/

精选类AV:https://av-play.com/home/seasons/feed/

公告/通知:https://av-play.com/home/feed/

 

基本上是原链接+/feed/ 就是RSS订阅链接了,使用RSS订阅依然需要翻墙才能缓存,这里不需要太多说明。

Categories

Leave a comment